This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.2(4 ขวบ)

1

7 5 12

อ.3(5 ขวบ)

1

10 8 18

รวม

2

17 13 30

ป.1

1

8 5 13

ป.2

1

6 10 16

ป.3

1

5 10 15

ป.4

1

6 6 12

ป.5

1

7 9 16

ป.6

1

5 7 12

รวม

6

37 47 84

ม.1

1

15 7 22

ม.2

1

13 8 21

ม.3

1

10 4 14

รวม

3

38 19 57

รวมทั้งหมด

11

92 79 171


ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com