This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1(4 ขวบ)

1

9 10 19

อ.2(5 ขวบ)

1

9 4 13

รวม

2

18 14 32

ป.1

1

8 12 20

ป.2

1

4 9 13

ป.3

1

7 5 12

ป.4

1

7 9 16

ป.5

1

5 8 13

ป.6

1

11 7 18

รวม

6

42 50 92

ม.1

1

19 9 28

ม.2

1

12 5 17

ม.3

1

11 5 16

รวม

3

42 19 61

รวมทั้งหมด

11

102 83 185


ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com